nguyen-tac-can-nho-cua-ke-toan-von-bang-tien

Nguyên tắc cần nhớ của kế toán vốn bằng tiền

Kế toán vốn bằng tiền cần nhớ những nguyên tắc nào? Tiền trong doanh nghiệp chia thành luồng vào và luồng ra bao gồm các hoạt động thu chi tiền mặt, tiền qua tài khoản ngân hàng. Bài viết sau Khóa học kế toán online sẽ liệt kê chi tiết những Nguyên tắc cần nhớ của kế toán vốn bằng tiền

I. Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền theo Thông tư 133

1. Kế toán phải mở sổ kế toán ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, nhập, xuất các loại tiền và tính ra số tồn tại quỹ và từng tài khoản ở Ngân hàng tại mọi thời điểm để tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu. khóa học c&b tphcm

2. Các khoản tiền do tổ chức và cá nhân ký cược, ký quỹ tại doanh nghiệp được quản lý và hạch toán như tiền của doanh nghiệp.

3. Khi thu, chi tiền mặt phải có phiếu thu, phiếu chỉ và có đủ chữ ký theo quy định về chứng từ kế toán. nghiệp vụ hải quan
Khi hạch toán tiền gửi ngân hàng phải có giấy báo Nợ, giấy báo Có hoặc bản sao kê của ngân hàng.

4. Kế toán phải theo dõi chỉ tiết tiền theo nguyên tệ. Khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ngoại tệ ra đồng tiền ghi sổ kế toán (đơn vị tiền tệ kế toán) theo nguyên tắc:

– Bên Nợ các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế.

– Bên Có các tài khoản tiền được lựa chọn áp dụng tỷ giá ghi số bình quân gia quyền hoặc tỷ giá giao dịch thực tế. nghiệp vụ hải quan

Việc xác định tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền, tỷ giá giao dịch thực tế thực hiện theo quy định tại Điều 52 Thông tư Thông tư 133/2016/TT-BTC.

5. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán bên Có các tài khoản tiền, khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ được ghi nhận đồng thời tại thời điểm chi tiền hoặc ghi nhận định kỳ tùy theo đặc điểm hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Đồng thời, nếu tại thời điểm cuối kỳ kế toán: khóa học nghiệp vụ hải quan tại tphcm

– Các TK tiền không còn số dư nguyên tệ thì doanh nghiệp phải kết chuyển toàn bộ chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính của kỳ báo cáo.

– Các TK tiền còn số dư nguyên tệ thì doanh nghiệp phải đánh giá lại theo quy định tại Điều 52 Thông tư 133/2016/TT-BTC.

6. Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật doanh nghiệp phải đánh giá lại số dư ngoại tệ theo tý giá chuyển khoản trung bình cuối kỳ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch.

Việc xác định tỷ giá chuyển khoản trung bình và xử lý chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các TK tiền bằng ngoại tệ được thực hiện theo quy định tại Điều 52 Thông tư 133/2016/TT-BTC. học xuất nhập khẩu ở đâu

ke-toan-tien

II. Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền theo Thông tư 200

1. Kế toán phải mở số kế toán ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, xuất, nhập tiền, ngoại tệ và tính ra số tồn tại quỹ và từng tài khoản ở Ngân hàng tại mọi thời điểm để tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu.

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp khác và cá nhân ký cược, ký quỹ tại doanh nghiệp được quản lý và hạch toán như tiền của doanh nghiệp. 

3. Khi thu, chi phải có phiếu thu, phiếu chi và có đủ chữ ký theo quy định của chế độ chứng từ kế toán. học tin học văn phòng ở đâu hà nội

4. Kế toán phải theo dõi chỉ tiết tiền theo nguyên tệ. Khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ kế toán phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo nguyên tắc:

– Bên Nợ các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế;

– Bên Có các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền.

5. Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật doanh nghiệp phải đánh giá lại số dư ngoại tệ và vàng tiền tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế.

Bài viết trên là những nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền theo thông tư 133 và thông tư 200. Hy vọng hữu ích với bạn đọc. học kế toán doanh nghiệp online

>>> Xem thêm: Hóa đơn điện tử là gì? Các văn bản về hóa đơn mới nhất cần biết

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *