Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Không Có Hoá Đơn Excel

Bảng kê mua hàng không có hóa đơn là gì? Bảng kê mua hàng không có hóa đơn sử dụng trong trường hợp nào? Mời bạn đọc theo dõi bài viết sau của khóa học kế toán online để rõ hơn về bảng kê mua hàng không có hóa đơn.

>>>Tham khảo: Review Khóa Học Kế Toán ONLINE chất lượng TỐT NHẤT

Bảng kê mua hàng không có hóa đơn là gì?

Bảng kê mua hàng không có hóa đơn là giấy tờ để làm hồ sơ hợp pháp hóa chi phí không có hóa đơn được tính vào chi phí được trừ. Bảng kê mua hàng không có hóa đơn sẽ do người đại diện theo pháp luật hoặc người ủy quyền ký. Người ký phải đảm bảo tính chính xác và trung thực của bảng kê và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nội dung mẫu bảng kê mua hàng không có hóa đơn excel

Mẫu bảng kê mua hàng theo mẫu 01/TNDN sẽ có những nội dung bao gồm

 • Tên bảng kê;
 • Thông tin chính xác về doanh nghiệp như tên, mã số thuế, địa chỉ sản xuất, văn phòng, địa chỉ nơi tổ chức thu mua, người phụ trách thu mua;
 • Thời gian mua hàng, những thông tin về người bán và hàng hóa dịch vụ đầu vào
 • Tổng giá trị hàng hoá đầu vào;
 • Thời gian lập bảng kê (ngày/tháng/năm), người lập bảng kê (ký và ghi rõ họ tên), chủ doanh nghiệp đóng dấu và ký tên.

Tại sao cần lập bảng kê mua hàng không có hóa đơn excel

Mẫu bảng kê mua hàng không có hóa đơn được lập trong các trường hợp sau

 • Người sản xuất hoặc khai thác trực tiếp bán ra mà không thành lập công ty. Khi mua hàng thì bạn cần lập bảng kê mua hàng không có hóa đơn. Các mặt hàng này thường là mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản, đất đá, cát sỏi, mặt hàng thủ công…
 • Mua tài sản, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra.
 • Mua hàng hóa của các hộ kinh doanh hay cá nhân có mức thu nhập chịu thuế không quá ngưỡng chịu thuế GTGT là 100 triệu/năm

Mẫu bảng kê mua hàng không có hóa đơn

Mẫu số: 01/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
MUA VÀO KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN

(Ngày ……. tháng …… năm ……………)

– Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………

…………………………………………………………………………….

Mã số thuế:

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………… 

– Địa chỉ nơi tổ chức thu mua:………………………………………………………………………. 

– Người phụ trách thu mua: …………………………………………………………………………. 

Ngày tháng năm mua hàng Người bán Hàng hóa mua vào Ghi chú
Tên người bán Địa chỉ Số CMT nhân dân Tên mặt hàng Số lượng Đơn giá Tổng giá thanh toán
1 2 3 4 5 6 7 8 9

– Tổng giá trị hàng hóa mua vào: ……………………………………………………….

Người lập bảng kê
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày …. tháng …. năm 201..
Giám đốc doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

– Căn cứ vào số thực tế các mặt hàng trên mà đơn vị mua của người bán không có hóa đơn, lập bảng kê khai theo thứ tự thời gian mua hàng, doanh nghiệp ghi đầy đủ các chỉ tiêu trên bảng kê, tổng hợp bảng kê hàng tháng. Hàng hóa mua vào lập theo bảng kê này được căn cứ vào chứng từ mua bán giữa người bán và người mua lập trong đó ghi rõ số lượng, giá trị các mặt hàng mua, ngày, tháng mua, địa chỉ, số CMND của người bán và ký nhận của bên bán và bên mua.

– Đối với doanh nghiệp có tổ chức các trạm nơi thu mua ở nhiều nơi thì từng trạm thu mua phải lập từng bảng kê riêng. Doanh nghiệp lập bảng kê tổng hợp chung của các trạm.

Cách lập bảng kê mua hàng không có hoá đơn

Sau khi tải mẫu bảng kê mua hàng không có hóa đơn mẫu 01/TNDN bạn đọc phải điền đầy đủ thông tin có trong biểu mẫu theo yêu cầu.

 • Các thông tin về Tên doanh nghiệp, địa chỉ, người phụ trách thu mua cần được điền chính xác, đúng chính tả.
 • Tiêu thức ngày tháng năm dưới tiêu đề: Ghi ngày tháng mà công ty tiến hành lập bảng kê mua hàng không có hóa đơn.
 • Tiêu thức ngày tháng năm mua hàng: Ghi chính xác ngày tháng năm mà công ty tiến hành mua hàng hóa tương ứng theo từng hàng.
 • Tiêu thức ngày tháng năm cuối biên bản: Ghi ngày tháng năm mà giám đốc doanh nghiệp ký tên và đóng dấu lên biên bản.
 • Mỗi mặt hàng trên biên bản, doanh nghiệp cần liệt kê rõ các thông tin có trong tiêu đề (1) đến (9). Sắp xếp thứ tự ngày mua hàng từ xa đến gần.
 • Hàng hóa trong bảng kê này căn cứ đúng theo số lượng, đơn giá của chứng từ mua bán giữa doanh nghiệp với nhà cung ứng.

Vậy qua bài viết trên bạn đọc đã biết cách điền thông tin mẫu bảng kê mua hàng không có hóa đơn excel. Chúc các bạn thành công.

>>Xem thêm:

1/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *