Mẫu Phiếu Nhập Kho Và Cách Viết Chi Tiết

“Mẫu Phiếu nhập kho thường được sử dụng để xác nhận số lượng vật tư, công cụ, sản phẩm,dụng cụ, hàng hóa nhập kho làm căn cứ thanh toán tiền hàng và ghi sổ kế toán. Vậy cách viết phiếu nhập kho như thế nào? Mời bạn đọc cùng khóa học kế toán online tìm hiểu về mẫu phiếu nhập kho

>>>Tham khảo ngay: REVIEW Khóa Học Nguyên Lý Kế Toán Online Ở Đâu Tốt

1.Mẫu phiếu nhập kho

Đơn vị:………………. Mẫu số 01 – VT
Bộ phận:…………….   (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
               Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU NHẬP KHO
Ngày….tháng….năm ……. Nợ …………………….
             Số: …………………………… Có …………………….

 

– Họ và tên người giao: ……………………………………………………………………………

– Theo ……………… số ……….. ngày ….. tháng ….. năm ….. của ………………………

Nhập tại kho: …………………………………….địa điểm………………………………………

S Tên, nhãn hiệu, quy cách, Đơn Số lượng
T phẩm chất vật tư, dụng cụ vị Theo Thực Đơn Thành
T sản phẩm, hàng hoá số tính chứng từ nhập giá tiền
A B C D 1 2 3 4
Cộng x x x x x

 

– Tổng số tiền (viết bằng chữ):……………………………………………………………………………

– Số chứng từ gốc kèm theo:………………………………………………………………………………

  Ngày … tháng…  năm…
 Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Hoặc bộ phận
có nhu cầu nhập)
                               (Ký, họ tên)

 

2.Cách viết phiếu nhập kho

-Đơn vị và bộ phận: ghi rõ tên của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu

-Khi lập phiếu nhập kho phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, họ tên người giao, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá, số hoá đơn hoặc lệnh nhập kho, tên kho, địa điểm kho nhập

   +  Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, nhãn hiệu, qui cách, phẩm chất, mã số và đơn vị tính của vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá.

   +  Cột 1: Ghi số lượng theo chứng từ (hoá đơn hoặc lệnh nhập).

   +  Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực nhập vào kho.

   +  Cột 3, 4: Nơi kế toán ghi đơn giá. Tùy theo quy định của từng đơn vị mà ghi theo giá hạch toán hoặc giá hóa đơn. Sau đó kế toán tính ra số tiền của vật tư, sản phẩm, dụng cụ, hang hóa

   +  Dòng cộng: Ghi tổng số tiền của các loại vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, sản phẩm

   +  Dòng số tiền viết bằng chữ: Ghi tổng số tiền trên phiếu nhập kho bằng chữ.

 Bộ phận mua hàng hoặc sản xuất sẽ lập phiếu nhập kho và xuất thành 2 liên nếu vật tư, hàng hóa mua ngoài hoặc 3 liên nếu vật tư tự sản xuất. Người lập phiếu ký, ghi rõ họ tên, sau đó người giao hàng mang phiếu đến kho để nhập dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa, vật tư.

Thủ kho sẽ ghi ngày, tháng, năm nhập kho và cùng người giao hàng ký vào phiếu nhập kho sau đi nhập kho xong. Liên 1 lưu ở nơi lập phiếu, liên 2 do thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho sau đó chuyển cho kế toán, liên 3 do người giao hàng giữ.

Qua bài viết trên bạn đọc đã có thể hiểu được phiếu nhập kho viết như thế nào và tải mẫu phiếu nhập kho tại Phiếu-nhập-kho-mẫu-01-VT-Thông-tư-200

>>Xem thêm:

Hướng Dẫn Hạch Toán Giảm Giá Hàng Bán và Hàng Mua

Ủy Nhiệm Chi Là Gì? Cách Viết Ủy Nhiệm Chi Các Ngân Hàng

Cách Tính Giá Thành Sản Phẩm Mới Nhất

Hướng Dẫn Cách Xuất Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất

Hạch toán chi phí mua hàng mới nhất

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *