Thủ tục thanh lý tài sản cố định

Thủ Tục Thanh Lý Tài Sản Cố Định (TSCĐ)

Thanh lý tài sản cố định (TSCĐ) là hoạt động khá phổ biến tại các công ty, doanh nghiệp hiện nay. Tài sản cố định được khấu hao và hao mòn trong quá trình sử dụng. Tại thời điểm đó, doanh nghiệp cần thanh lý chúng.

Nhưng làm thế nào để thanh lý tài sản cố định hợp lý nhất? Thủ tục thanh lý TSCĐ như thế nào? Hãy cùng Khóa Học Kế Toán Online đi tìm câu trả lời qua bài viết sau.

1. Thanh lý tài sản cố định là gì?

Thanh lý tài sản cố định là gì

Thanh lý tài sản cố định là hoạt động bán hoặc thu hồi tài sản đã đủ vốn đầu tư hay khi khấu hao tài sản cố định đến hạn. Một doanh nghiệp chọn giải pháp thanh lý để thay thế bằng tài sản mới nhằm thu hồi vốn.

Vì vậy, ngay cả khi một tài sản đã hết hạn sử dụng hoặc vẫn có thể sử dụng được, doanh nghiệp vẫn có thể thanh lý tài sản đó. Tuy nhiên, tùy từng trường hợp mà thương nhân sẽ có cách xử lý khác nhau.

Ví dụ về thanh lý tài sản cố định

Xe nâng sử dụng nhiều năm, hư hỏng nặng và chi phí sửa chữa lớn hay máy móc cũ không còn phù hợp với nhu cầu sản xuất hiện tại của doanh nghiệp, vì thế doanh nghiệp quyết định thanh lý tài sản cố định trên nhằm thay sản phẩm mới phù hợp hơn.

Review KHÓA HỌC KẾ TOÁN ONLINE ở đâu chất lượng tốt nhất

2. Vì sao cần thanh lý tài sản cố định

Theo Khoản 1 Điều 31 Thông tư 133 do Bộ Tài chính ban hành năm 2016 và Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 35 Thông tư 200 do Bộ Tài chính ban hành năm 2014, doanh nghiệp thường có nhu cầu thanh lý TSCĐ trong các trường hợp sau:

  • TSCĐ bị hư hỏng không còn sử dụng được;
  • Những TSCĐ có công nghệ lạc hậu không còn đáp ứng được nhu cầu sản xuất và hoạt động của doanh nghiệp;
  • Khi một công ty bị giải thể, sáp nhập hoặc chuyển nhượng.

3. Quy định về thanh lý tài sản cố định mới nhất

Quy định thanh lý tài sản cố định

Về hạch toán, xử lý hạch toán giảm TSCĐ

Khoản 1 Điều 38 Thông tư 200 do Bộ Tài chính ban hành năm 2014 và Khoản 1 Điều 32 Thông tư 133 do Bộ Tài chính ban hành năm 2016 quy định:

Trường hợp TSCĐ chưa khấu hao hết (tức là chưa thu hồi hết) cần thanh lý do hư hỏng thì phải truy cứu trách nhiệm tập thể, cá nhân, bồi thường và xác định giá trị còn lại. Tài sản không thu hồi được, không mua được thì phải bồi thường theo giá thu được do thanh lý TSCĐ, mức bồi thường do ban lãnh đạo doanh nghiệp quyết định;

Số chênh lệch giữa số thu về thanh lý và số thu về bồi thường không đủ bù đắp phần giá trị còn lại của TSCĐ chưa thu hồi được hoặc giá trị TSCĐ bị tổn thất được hạch toán vào tài sản tổn thất do thanh lý và các khoản khác.

Theo đó, các khoản chi phí và thu nhập từ hoạt động thanh lý, đền bù tài sản được tính vào chi phí và thu nhập khác.

Thủ tục thanh lý, nhượng bán TSCĐ

Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 35 Thông tư 200 do Bộ Tài chính ban hành năm 2014 và Khoản 1 Điều 31 Thông tư 133 do Bộ Tài chính ban hành năm 2016 quy định:

Khi doanh nghiệp tiến hành thanh lý TSCĐ phải ra quyết định thanh lý và thành lập ban thanh lý TSCĐ. Ban thanh lý TSCĐ có trách nhiệm tổ chức thanh lý TSCĐ theo trình tự, thủ tục quy định trong chế độ quản lý tài chính và lập “Biên bản thanh lý TSCĐ” theo mẫu quy định.

Vì vậy, khi doanh nghiệp thanh lý, nhượng bán tài sản cần thành lập ban thanh lý để ra quyết định thanh lý và hoàn thiện hồ sơ liên quan theo quy định.

Về trích khấu hao chờ thanh lý, nhượng bán TSCĐ

Khoản 3 Điều 5 Thông tư 45 do Bộ Tài chính ban hành năm 2013 quy định:

Trong thời gian chờ thanh lý, nhượng bán, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện trích khấu hao và quản lý TSCĐ theo quy định.

Xem thêm: Cách Hạch Toán Thanh Lý, Nhượng Bán Tài Sản Cố Định

4. Quy trình thanh lý tài sản cố định

Thủ tục thanh lý tài sản cố định

Bước 1: Xin thanh lý TSCĐ

Doanh nghiệp lập Đơn đề nghị thanh lý TSCĐ 

Căn cứ kết quả kiểm kê tài sản và quá trình theo dõi sử dụng TSCĐ doanh nghiệp, phòng (hoặc bộ phận) doanh nghiệp có TSCĐ cần thanh lý phải báo cáo cho quản lý công ty để phê duyệt. Trong đơn phải ghi rõ danh mục TSCĐ cần thanh lý.

Bước 2: Quyết định thanh lý TSCĐ

Người phụ trách doanh nghiệp quyết định thanh lý TSCĐ, thành lập hội đồng kiểm tra, đánh giá lại tài sản.

Bước 3: Thành lập Ban thanh lý tài sản cố định

Ban thanh lý tài sản kiểm tra, đánh giá lại tài sản, có trách nhiệm tổ chức thanh lý tài sản cố định theo đúng trình tự thủ tục quy định trong hệ thống quản lý tài sản.

Bước 4: Tiến hành thanh lý TSCĐ

Căn cứ vào tình hình và đặc điểm của TSCĐ, ban thanh lý TSCĐ sẽ yêu cầu người phụ trách doanh nghiệp quyết định phương thức xử lý TSCĐ như bán tài sản hoặc tiêu hủy tài sản.

Để đánh giá chất lượng còn lại của tài sản, ban thanh lý có thể căn cứ vào các yếu tố sau: sổ sách kế toán hệ thống bảo hành, hư hỏng gặp phải trong quá trình sử dụng và số lần bảo dưỡng, sửa chữa. tài sản; mức độ tiêu thụ nhiên liệu; mức độ cần thiết của tài sản.

Trên cơ sở đánh giá chất lượng còn lại, hội đồng sẽ xác định giá trị còn lại của tài sản và lựa chọn phương thức thanh lý phù hợp.

Bước 5: Tổng hợp và xử lý kết quả thanh lý TSCĐ của doanh nghiệp

Ban thanh lý tài sản lập Biên bản thanh lý TSCĐ, bộ phận kế toán thực hiện đăng ký giảm tài sản và giá trị tài sản theo quy định hiện hành của nhà nước.

Nhà nước đầu tư ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng loại tài sản cố định do tổ chức kinh tế quản lý, phát triển và sử dụng, việc thanh lý tài sản cố định có giá trị tương đối lớn phải được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện nhà nước người sở hữu. Giấy ủy quyền có thể ghi giảm vốn lưu động của doanh nghiệp.

5. Bộ hồ sơ thanh lý tài sản cố định

Tệp hồ sơ để doanh nghiệp tiến hành thanh lý TSCĐ gồm có:

  • Biên bản họp thanh lý TSCĐ của hội đồng thành viên;
  • Quyết định thanh lý TSCĐ;
  • Bản kiểm kê TSCĐ;
  • Bản đánh giá TSCĐ;
  • Bản thanh lý TSCĐ;
  • Hợp đồng kinh tế mua bán, thanh lý TSCĐ;
  • Hóa đơn bán tài sản cố định;
  • Biên bản nhập, xuất tài sản cố định;
  • Biên bản tiêu hủy TSCĐ;
  • Thanh lý hợp đồng kinh tế nhượng bán TSCĐ.

Vì vậy có thể thấy, xung quanh việc thanh lý TSCĐ cần phải quan tâm đến hoạt động kế toán theo từng giai đoạn, từng phút. Ngoài ra, bạn nên chọn thời điểm thích hợp để thanh toán TSCĐ tránh lãng phí giá trị sử dụng còn lại của tài sản.

Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *